<< Tillbaka

Övrigt

 • Sandsopningsutrustning. Med vår smidiga sandupptagare kan vi effektivt sopa stora som små områden.

 • Anläggning av en ny parkering

 • Markplanering

 • Byggnation av Gunnebostaket

 • Renovering av trägrindar, före

 • Renovering av trägrindar, efter

 • Anläggning av grund

 • Trädfällning

 • Markplanering och trädbeskärning

 • Urgrävning av en ljusgård.

 • Schaktmassor fylls i en sloda som töms på lastbilsflak.

 • Färdigt resultat.

 • Här lyfts maskinen ut ur ljusgården.

 • Kabelschakt för ny belysning på skolgård.

 • Trädfällning.