Våra kunder


Locum

Vi erhåller Ramavtal med Landstings fastigheter genom Locum AB gällande Utemiljö

Hemsida: http://www.locum.se


Specialfastigheter

Vi erhåller Ramavtal gällande Utemiljö med Specialfastigheter

Kontaktperson: Johan Hillden
Hemsida: http://www.specialfastigheter.se


Hemsö

Hemsida: http://www.hemso.se


Styrhytten AB

Till Styrhytten AB utför vi markentreprenader och trädgårdsskötsel.

Kontaktperson: Calle Axelson
Hemsida: http://www.styrhytten.com/


G:ssons EL AB

Åt G:ssons El AB utför vi trädgårdsarbeten, vinterväghållning, kabelschakt med mera

Kontaktperson: Nicklas Gustavsson
Hemsida: http://www.gssonsel.se/


Turinge Ost & Vin

Gamla Strängesvägen 335
155 91 Nykvarn

Tel: 0855807360
Kontaktperson: Jonas
Hemsida: http://www.turingeostochvin.se


Scandic Hotel skogshöjd

Åt Scandic Hotels Skogshöjd utför vi vinterväghållning.

Kontaktperson: Thord Karlsson
Hemsida: http://www.scandichotels.com/Hotels/Countries/Swed...


Feritex

Åt Feritex utför vi vinterväghållning.

Hemsida: http://www.feritex.nu/


Kero Pump AB

Till Kero Pump AB utför vi vinterväghållning.

Kontaktperson: Fredrik Olsson
Hemsida: http://www.keropump.se/


Andersson Bilverkstad

Till Anderssons Däckverkstad utför vi kontenuerligt underhåll av utemiljö och snöröjning.

Kontaktperson: Johan Andersson
Hemsida: http://www.anderssonbilverkstad.se